logo

OSADA SOV - Letní dětský cyklotábor

Návštěvy rodičů ano či ne?

Z našich zkušeností je odpověď na tuto otázku jednoznačně NE!
Důvodů je hned několik, ale ty hlavní jsou tři:

Většině dětí chvíli trvá, než si zvyknou na táborový režim. Je to přeci jen velká změna v jejich životě, a proto se začínají do táborových činností naplno zapojovat až po několika dnech. Najdou si kamarády a pochopí, že legrace na táboře neslouží k tomu, aby si z nich samotných někdo dělal legraci, ale k tomu, že se prostě chceme bavit a radovat ze života. Začnou si prostě naplno hrát a částečně zapomenou na to, co bylo před táborem, na rodinné neshody a na problémy ve škole. Často se nám v minulosti stalo, že některé dítě se takto plně uvolní až koncem prvního týdne na táboře. Potom ovšem v sobotu přijede maminka, která v dobré víře vrátí své dítě zase do reality všedních dnů a proces začlenění do táborového života probíhá nanovo. To už je ovšem půlka tábora pryč.

Druhý důvod: Na žádném doposud námi pořádaném táboře, a to ani při pevně stanovených, avízovaných a plánovaných návštěvách, se nepodařilo všem rodičům své dítě navštívit. Vezmeme-li to z druhé strany, byly v táboře děti, kterým prostě nikdo nepřijel! Jistě si dokážete představit psychiku tohoto dítěte, které jde v sobotu večer po návštěvách spát s pocitem, že je skoro jediný, komu nikdo nepřijel!

Třetí důvod proti návštěvám je hledisko hygienické. Během prvních dvou dnů musí ze stanů zmizet veškeré potraviny, které si děti s sebou dovezly, a které by se mohly zkazit. Jde především o láhve se slazenými nápoji, domácí koláče a řízky "na cestu". Pokud se vám to zdá jako jednoduchá věc, asi byste se divili, jak si někteří táborníci dokážou tyhle již zkažené potraviny schovávat, nebo na ně spíše zapomenout! Po návštěvách rodičů se tato situace opakuje. Na tomto místě je třeba ujistit Vás, rodiče, že táborníci mají 5x denně jídlo a to jídlo kvalitní, které musí odpovídat všem normám pro stravování dětí. Na našich táborech jsme v minulosti pekli dětem i koláče, což není na táborech zrovna běžné! Pokud patříte k těm rodičům, kteří mají pocit, že své děti vysvobodí z hladu tím, že jim přivezou tašku s cukrovinkami, prosíme Vás, abyste tento plán zrušili. Často se stává, že řešíme případ podezření na střevní chřipku (což je pro organizaci tábora vážná záležitost) a nakonec se ukáže, že ono dítě tajně snědlo najednou několik balíčků cukroví, které dovezly téhož dne jeho rodiče.
Zpět na hlavní stranu