DNE 13. ČERVENCE 2008

POHÁDKOVÝ ZÁKON


JAKO KRÁLOVNA POHÁDKOVÉ ŘÍŠE VYDÁVÁM TENTO ŘÁD. PŘIKAZUJI VŠEM SVÝM PODDANÝM, ABY HO DODRŽOVALI, JINAK BUDOU BEZ MILOSTI VSAZENI DO HLADOMORNY.KRÁLOVNA POHÁDKA I.